پیچ و رولپلاک سنگ نما در اشتهارد _ پیچ کردن ساختمان در اشتهارد

پیچ و رولپلاک نما در اشتهارد

پیچ و رولپلاک نما در اشتهارد برای چه ساختمان هایی مناسب است؟ انجام خدمات پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان در اشتهارد که با روش بروز به نام راپل انجام میشود. این روش بدون داریست و با طناب خواهد بود که توسط شرکت کرج نما انجام میگردد. اشتهارد در منظقه شهر کرج و استان البرز […]