پیچ و رولپلاک سنگ نما ساختمان در عظیمیه؛ راهکاری عالی برای ایمن کردن نما

پیچ و رولپلاک سنگ نما در عظیمیه

پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان در عظیمیه کرج با طناب بدون داربست برای پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان در عظیمیه دیگر نگران نباشید چون ما سنگ نما را با طناب محکم سازی میکنیم تا نمای شما حادثه ساز نشود. امروزه دیگر برای انجام خدماتی نظیر پیچ رولپلاک در عظیمیه نیازی به داربست نیست. […]