پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان در سراسیاب و مارلیک پیچ کردن نما

پچ و رولپلاک در مارلیک

پیچ و رولپلاک نما در مارلیک و سرآسیاب انجام پیچ رولپلاک سنگ نما به صورت نقد و اقساط در شهرهای سراسیاب و مارلیک و اطراف انها با طناب و بدون داربست. انجام کار اگر در مارلیک و سراسیاب اقساط باشد فقط با چک امکان پذیر میباشد و در غیر این صورت فقط نقدی محاسبه میشود. […]