پیچ و رولپلاک سنگ نما در تهرانپارس و افسریه باطناب بدون داربست

پیچ کردن سنگ نما   پیچ و رولپلاک سنگ نما در تهرانپارس     طی چندین سال اخیر، شاهد ساختمان های زیبایی هستیم که با سنگ های مختلف نما و تزیین شده اند. این سنگ نما ها دارای طرح ها و رنگ های متنوعی هستند که زیبایی خاصی را ایجاد می کنند. اما نکته مهم […]